اتوبار تکبار

اعزام نیروی ماهر جهت اسباب کشی

اعزام کارگران ماهر و متخصص باربری جهت اسباب کشی و حمل و نقل وسائل منزل و اداری به کلیه مناطق تهران یکی دیگر از خدمات اتوبار و باربری تبار تهران است.

اعزام نیروی ماهر جهت اسباب کشی

کارگر ماهر جهت اسباب کشی

ممکن قصد جابجایی از یک طبقه به طبقه دیگری را داشته باشید و یا فاصله نقل مکان آنقدر زیاد نباشد که به ماشین باربری احتیاج پیدا کنید و تنها به کارگرانی ماهر و خوش اخلاق داشته باشید!

شرکت حمل و نقل و باربری تکبار تهران با در اختیار داشتن تیم کاملی از کارگران ورزیده و متخصص اسباب کشی ( اسباب کشی منزل و اداری ) آماده اعزام نیروه کار ماهر و همکاری با شما در تهران است. 

اعزام نیروی ورزیده و ماهر باربری به کلیه مناطق تهران بزرگ با یک تماس.

22142131 - 88375782 - 44488581 - 44363575

برچسب ها :
اسباب کشیکارگر سادهاثاث کشی منزلکارگر باربریباربریاتوبار

باربری و حمل وسائل سنگینبسته بندی لوازم منزل و اداری

اتوبار و باربری تکبار تهران

باربری ، اتوبار ، باربری در تهران